"Øer" or "Islands"

By

Members of the Fyns Grafiske Værksted and invited printmakers including

Mogens Jessing

Pil Lindgreen

Vinni Elgaard

Nanne Sie

Tilde Louise Carlsen

Joseph Salamon

Marianne Lindberg Jepsen

Anne-Marie Hansen

Tina Lindgreen

The Exhibition is curated and hung by Ros-Mari Madsen, a member of Fyns Grafiske Værksted

June 30 - July 30, 2023

Kunstnerens Brief

Introduktion

Dette er en åben udstilling, og vi vil gerne invitere dig til at være konceptuel i din kreative fortolkning af temaet. Vi vil gerne udfordres som øboere. Vi ønsker, at din kunst tager os med på en rejse.

Baggrund for udstillingen

- I Danmark er der 1.419 øer, hvoraf 443 er navngivne og kun 78 er beboede. De bidrager alle til at være danske – vi er trods alt en ønation. Mange af de mindre øer er truet på grund af deres perifere status i den nationale politiske økonomi og meget sårbare over for regeringsnedskæringer, miljøforurening og klimaændringer.

- Vi vælger at være øboer af mange årsager, blandt andet for at ville være en del af og bidrage til et meningsfuldt, tæt fællesskab. På Strynø findes f.eks. 17 forskellige nationaliteter, børnehave, skole og en god fællesejet butik. Vi elsker vores ø – dens mennesker, natur, historie og progressive tænkning. Vi er et imødekommende lokalsamfund og arbejder hårdt på at bevare og udvikle de fordele, vi har.

- Vi ønsker alle, at de små øer skal trives. Vi skal fortsat være i stand til at byde unge familier velkommen og give økonomiske og sociale muligheder. Øerne skal spille en vigtig og ligeværdig rolle i Danmarks fremtid, men er desværre ikke tilstrækkeligt inddraget i lokal-, regional- og landsplanlægningen. For dem, der har valgt livet som øboer, er det en evig kamp.

Galleri Tegns formål er at udfordre og fremkalde reaktioner fra især øernes egne beboere ved at belyse eksistentielle, historiske og aktuelle problemstillinger og emner. Galleriets rolle er at udstille og dokumentere de forandringsprocesser, der påvirker de små øer i Danmark. Vi er et lille galleri, der gerne vil sætte en interessant dagsorden.

Februar 2023

Udstillingen er kurateret af Ros-Mari Mattsson, Donna Hurford & Jeremy Cosmo Davies

Ros-Mari Mattsson har hængt udstillingen op.

Vi er dybt taknemmelige for samarbejdet med Fyns Grafiske Værksted i Odense og for de kunstnere, der har leveret en vigtig omtanke og en så forskelligartet respons på det tema, vi har lagt for dem. De tager os alle med på en individuel rejse sat af kunstneren, som får os til at gå ind i den måde, de skaber og ser deres verden på. Spændende.

'Maybe Just A Feeling'
Sculptures by Søren Højbjerg 

June 2023

'Island Treasures'

Personal Momentos & Stories from Strynøbers

"Sea & Land: Strynø's Nature"

by Strynø's Children

April 2023


"Observations" 

By Steen Kjær Jacobsen

June 2022

"Inspiration from Africa" 

Collection of Kirsten Havermann & Alberto Gallachi

 May 2022

"Castaway

By Jeremy Cosmo Davies 

April 2022